Przykład układu chłodzenia przed czyszczeniem:

 

Ten sam układ chłodzenia po czyszczeniu: